esthai jati praman patra tehsildar se jari hone ke bad kya verification karwana anivarya hai ya nahi. Agar verification karwana anivarya hai to kahan aur kaise hoga.

Similar topics you may interested!